Przelew bankowy

Zmniejszona kwota w przelewie zwykle oznacza,  że  bank(i) przetwarzające Twoją płatność pobrały dodatkowe opłaty za przelew. Każdy bank zaangażowany w  elektroniczną wymianę środków może naliczyć nawet do $20 opłat. To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie kosztów przelewu w lokalnym banku, zanim dokonasz płatności. 

Uwaga: Częściowy przelew może również skutkować karami naliczonymi za opóźnienia w płatnościach lub niedopełnienie obowiązku usunięcia pojazdu z magazynu.

Did this answer your question?