Niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty

Użytkownicy mają dwa (2) dni robocze (wliczając w to dzień sprzedaży) na zapłacenie za pojazd bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeśli płatność nie została zaksięgowana w ciągu 2 dni, zostaną naliczone opłaty za opóźnienia w płatnościach w wysokości $50 lub 2%. Jeśli kupujący nie zapłaci pełnej należnej kwoty wraz z dodatkowymi opłatami w ciągu ośmiu (8) dni roboczych (od daty sprzedaży), jego kaucja ulegnie przepadkowi. 

Opłaty za wznowienie aukcji

Członkowie Basic zostaną obciążeni opłatą za wznowienie aukcji w wysokości $1000 lub 15% ceny sprzedaży (większa z tych wartości), która będzie potrącona z kaucji oraz opłatą transakcyjną w wysokości $250 lub 5% (większa z tych wartości).

Członkowie Premier zostaną obciążeni opłatą transakcyjną w wysokości $300, która będzie potrącona z kaucji oraz opłatą za wznowienie aukcji w wysokości $1000 lub 15% ceny sprzedaży (większa z tych wartości).

Uwaga: Członkowie są również odpowiedzialni za wszelkie koszty poboru, honorariów adwokackich, sądowe, opłaty magazynowe oraz inne koszty poniesione przez SCA w ich sprawie.

Did this answer your question?