Opłaty Zwrotne

Jeśli oferta użytkownika została przebita, nie będzie musiał on nic płacić. Członkowie mogą zażądać zwrotu kaucji w dowolnej chwili lub po prostu kontynuować licytację pojazdów.

Opłaty Bezzwrotne

Opłaty członkowskie nigdy nie są zwracane.

Uwaga: Jeśli kupujący został przebity, korzystając z licytacji wstępnej, pieniądze użyte do jej sfinansowania mogą zostać użyte do sfinansowania kolejnej licytacji lub zwrócone w całości.

Did this answer your question?