Termin płatności

Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej aukcji, kupujący ma dwa dni robocze (od dnia sprzedaży) na zapłacenie za swój pojazd. Płatność musi być zaksięgowana nie później niż 5 po południu czasu wschodniego (ET) drugiego dnia.

Kara

Jeśli płatność nie została odebrana do 5 po południu ET drugiego dnia roboczego (po sprzedaży), kupujący zostanie obciążony karą w wysokości $50 lub 2% ceny pojazdu, zależnie od tego, która kwota będzie większa.

Uwaga: Użytkownikom spoza Stanów Zjednoczonych chcącym zakupić pojazd poprzez SCA, zalecamy przedpłatę oferty przed jej złożeniem, aby uniknąć możliwych kar.

Przykładowo: Jeśli wygrano aukcję w czwartek, ale kupujący jest z dala od domu i nie może natychmiast przelać pieniędzy, będzie miał dwa dni robocze lub do 5 po południu ET w piątek na dokonanie płatności bez ponoszenia jakichkolwiek kar. SCA zaleca, aby członkowie opłacali należności tak szybko, jak to możliwe.

Did this answer your question?