Podatek od sprzedaży na Florydzie

Podatek od sprzedaży jest obowiązkowy dla mieszkańców stanu Floryda. Mieszkańcy Florydy muszą zapłacić podatek od sprzedaży w wysokości 6% oraz uznaniowy podatek wyrównawczy okręgu administracyjnego, jeśli dotyczy. Więcej informacji można znaleźć  tutaj.

Zwolnienie z podatku od sprzedaży

Kupujący spoza Florydy są zwolnieni z podatku od sprzedaży, jeśli pojazd zostanie wywieziony z Florydy. Aby ubiegać się o zwolnienie z podatku, osoby niebędące rezydentami Florydy muszą dostarczyć wypełniony i poświadczony notarialnie formularz  DR-123, zanim pojazdy zostaną odebrane osobiście lub przez zewnętrznego spedytora.

Osoby spoza Florydy

Osoby spoza Florydy, które zamówią wysyłkę bezpośrednio z SCA, są automatycznie zwolnione z podatku bez konieczności wypełniania formularza DR-123, pod warunkiem, że pojazd(y) jest wysyłany na adres poza Florydą.

Uwaga: Podatek od sprzedaży zapłacony w ciągu ostatnich trzech lat może kwalifikować się  do zwrotu, jeśli zostanie przedstawiony dowód (kwit dokowy lub list załadunkowy) wysyłki pojazdu poza Florydę.

Did this answer your question?