Inne opłaty

Opłaty zależą od poziomu członkostwa danego użytkownika. Dostępne są dwie opcje członkostwa: Basic oraz Premier

Członkowie Basic mają stałą opłatę transakcyjną w wysokości $250 lub 5% ceny zakupu, w zależności od tego, która wartość jest większa.  

Członkowie Premier mają opłatę transakcyjną w wysokości $ 250. 

Uwaga: Pobierana będzie także opłata dokumentacyjna w wysokości $55 na pokrycie kosztów przepisania dokumentów oraz wysyłki FedEx. Członkowie są również odpowiedzialni za wszystkie inne opłaty związane z aukcją.

Mieszkańcy Florydy

Mieszkańcy Florydy, których zakup zostanie zarejestrowany na Florydzie, muszą uiścić Opłatę Transakcyjną w wysokości:

Członkowie Premier: Trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu dolarów amerykańskich i zera centów ($399.00) za

Członkowie Basic: Czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu dolarów amerykańskich i zera centów ($499.00)

Aby ustalić szacowaną kwotę opłat, skorzystaj z naszego kalkulatora opłat.

Did this answer your question?