Metody zwrotu

Zwroty są wysyłane tą samą metodą płatności, w której pierwotnie złożono depozyt. 

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady z kaucjami wpłaconymi ponad 120 dni temu poprzez kartę kredytową lub debetową otrzymają czek pocztą tradycyjną. Czek zostanie wysłany do Ciebie w ciągu 10 dni.

Członkowie z pozostałych krajów otrzymają zwrot swoich kaucji zabezpieczających w formie przelewu bankowego, jeśli nie będziemy w stanie dokonać zwrotu na kartę kredytową/debetową pierwotnie użytą do uiszczenia płatności.

Did this answer your question?