Zwrot kaucji zabezpieczającej

Kaucja podlega 100% zwrotowi. Możesz poprosić o zwrot, kiedykolwiek zechcesz, pod warunkiem, że wszystkie transakcje na Twoim koncie są rozliczone (zapłacone w całości), a wszystkie pojazdy odebrane z obiektów aukcyjnych.

Did this answer your question?