Czas na licytację wstępną

Każda aukcja posiada licznik „Pozostało Czasu:” pod sekcją „Informacje Ofertowe”. Kiedy licznik osiągnie zero, licytacja wstępna zostanie zakończona i za godzinę rozpocznie się aukcja na żywo.

Did this answer your question?