Sprzeczne zapisy oferty

W przypadku gdy sprzeczne zapisy oferty spowodują błąd techniczny, będziemy musieli wszystko zweryfikować. Prosimy o cierpliwość! Jeśli będzie to problem wymagający interwencji ze strony użytkownika, SCA niezwłocznie Cię o tym powiadomi.

Did this answer your question?