Oczekiwanie na Przyznanie

Oczekiwanie na przyznanie oznacza, że oferta użytkownika za dany pojazd jest aktualnie najwyższa i SCA oczekuje potwierdzenia akceptacji końcowej ceny aukcji oraz zamknięcia jej przez sprzedającego. 

Po przyznaniu użytkownik otrzyma fakturę oraz instrukcje dotyczące płatności. Należy jednak mieć na uwadze, że sprzedający może zawsze odrzucić ofertę oraz ponownie wystawić pojazd lub anulować aukcję i usunąć pojazd ze strony.

Did this answer your question?