Zmiana oferty

Oferty nie mogą zostać zmienione po ich złożeniu. Członkowie mogą zwiększać swoje oferty, nie mogą natomiast ich wycofywać lub zmniejszać.

Did this answer your question?