Odnowienie członkostwa

Jeśli członkostwo Premier nie zostanie odnowione, automatycznie stanie się członkostwem Basic. Członkostwo Premier może być wykupione ponownie w dowolnej chwili.

Did this answer your question?