Status tytułu pojazdu

SCA oferuje wiele pojazdów, zarówno powypadkowych, jak i bezwypadkowych. Skorzystaj z „Zaawansowanego Wyszukiwania”, aby znaleźć pojazdy według wybranych kryteriów. Należy pamiętać, że nie ma gwarancji, iż nieobciążony tytuł własności pozostanie taki po zmianie właściciela. Pojazd może zostać zaklasyfikowany jako powypadkowy przez NMVTIS (Narodowy System Informacji o Tytułach Własności Pojazdów).

Did this answer your question?