Inspekcja pojazdu

Jako klient Premier jesteś jedyną osobą, która może przyjść na teren obiektu aukcyjnego, aby sprawdzić pojazd na miejscu. Nikt inny nie może skorzystać z Twojej przepustki, aby wejść na teren oddziału. 

Uwaga: Możesz również zamówić dokonanie inspekcji przez stronę trzecią na własny koszt.

Did this answer your question?