Stan pojazdu

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie aukcji pojazdu. Należy pamiętać, że są to informacje dostarczone przez sprzedającego, a nie SCA. Nie gwarantujemy, że pojazd ruszy ani że będą do niego dołączone kluczyki. 

Odpowiedzialność Członków

Członkowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładną inspekcję pojazdu, sprawdzenie, czy kluczyki będą do niego dołączone oraz, czy pojazd ruszy. Członkowie są również odpowiedzialni za sprawdzenie pojazdu i określenie jego stanu.

Did this answer your question?