Dodatkowe informacje

Wszystkie dostępne informacje wyświetlają się na stronie aukcji pojazdu. Zarejestrowani użytkownicy SCA mogą odwiedzić obiekt aukcyjny i dokonać osobistej inspekcji pojazdu. Użytkownicy mogą również zamówić dokonanie inspekcji przez stronę trzecią na własny koszt.

Did this answer your question?