Dostawa pojazdu

Oczywiście, możesz poprosić kogoś o odbiór pojazdu w Twoim imieniu. Zawsze wymagany jest podpis strony przyjmującej dostawę. SCA zaleca, aby zwrócić się o pomoc do członka rodziny lub upoważnionego pełnomocnika.

Opłaty

Niedopilnowanie terminu dostawy może skutkować dodatkowymi opłatami. W przypadku ograniczonego miejsca na lawecie Twój pojazd zostanie przekazany do magazynu i dodatkowe opłaty za przechowanie oraz ponowną dostawę zostaną naliczone.

Did this answer your question?