Dostawa

Dostawy do miejsca zamieszkania są możliwe pod warunkiem, że oferuje ono wystarczającą przestrzeń i pozwalają na to lokalne przepisy. Dobra komunikacja to klucz do otrzymania pojazdów w punktualny i bezpieczny sposób. Poinformuj SCA o wszelkich szczególnych okolicznościach, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostosować się do Twoich potrzeb. 

Did this answer your question?