Przechowywanie pojazdu

Po wygraniu aukcji, pojazd będzie bezpłatnie przechowywany na terenie obiektu aukcyjnego 3 do 5 dni (wliczając w to dzień zakupu). Opłata magazynowa w wysokości $40 do $50 (w zależności od oddziału) będzie doliczana do ceny pojazdu każdego dnia po tym okresie. 

Uwaga: Zalecamy organizację transportu zawczasu, aby uniknąć dodatkowych opłat za przechowywanie. Właściciel pojazdu (zwycięzca aukcji) ponosi wyłączną odpowiedzialność za magazynowanie pojazdu i związane z tym koszty.

Did this answer your question?