Odbiór pojazdu

Pojazdy muszą być odholowane z terenu obiektu aukcyjnego. Zgodnie z zasadami i przepisami SCA, nie można odjechać zakupionym pojazdem z obiektu aukcyjnego, bez względu na jego przydatność do ruchu drogowego oraz rodzaj tytułu własności.

Uwaga: Prowadzenie nielicencjonowanego lub nieubezpieczonego pojazdu jest niezgodne z prawem.

Did this answer your question?