Kategoria „po remoncie”

Kategoria „po remoncie” oznacza, że pojazd wcześniej zakwalifikowany jako powypadkowy został naprawiony zgodnie z wytycznymi państwa i przeszedł inspekcję Departamentu Pojazdów Mechanicznych. Kategoria „po remoncie” pozostaje w tytule własności na zawsze, ale nie powinna mieć wpływu na możliwość rejestracji i ubezpieczenia pojazdu.

Uwaga: SCA nie może zagwarantować, że pojazdy zakwalifikowane jako powypadkowe lub równoważne będzie można odremontować w jakimkolwiek stanie, lub państwie. Zawsze należy sprawdzić lokalne przepisy Departamentu Pojazdów Mechanicznych, zanim zaczniesz planować remont.

Did this answer your question?