Remont

Certyfikowani mechanicy mogą naprawić pojazdy uprzednio zakwalifikowane jako powypadkowe i przywrócić je do stanu używalności. 

Stan używalności

Nie oznacza to jednak, że będą mogły być używane na drodze. Stan używalności oznacza jedynie , że pojazd działa. Następnie Departament Pojazdów Mechanicznych (DMV) wydaje tytuł, jeśli naprawiony pojazd przejdzie inspekcję. Dopiero wtedy będzie można go ubezpieczyć i prowadzić na drodze. 

Uwaga: Przepisy dotyczące remontu różnią się w zależności od stanu, więc z wszelkimi pytaniami na ten temat należy się zwrócić do swojego lokalnego oddziału DMV.

Did this answer your question?