Stan wydania tytułu

SCA nie gwarantuje, że otrzymasz tytuł własności ze stanu określonego w opisie aukcji pojazdu. Niekiedy lokalne prawa i przepisy wymagają od nas przekazania dokumentów własności stanowi, w którym dokonane zostało przeniesienie prawa własności. Zawsze jednak otrzymasz dokument równoważny.

Did this answer your question?