Przeniesienie prawa własności

Aby przenieść prawo własności na inną osobę, prosimy o przesłanie wniosku do SCA wraz z poniższymi danymi beneficjenta:

- Adresem e-mail

- Numerem telefonu

- Imieniem i nazwiskiem

- Adresem

- Kopią ważnego prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu

Uwaga: Po odebraniu i przetworzeniu wszystkich niezbędnych informacji, SCA wyśle link bezpośrednio na adres mailowy beneficjenta, aby mógł złożyć elektroniczny podpis na wszystkich wymaganych dokumentach dotyczących przeniesienia na niego prawa własności.

Did this answer your question?