Unikalny 7-8 cyfrowy numer przypisany do pojazdu umożliwiający jego identyfikację przed, podczas i po aukcji.

Did this answer your question?