Dokument prawny przekazywany po sprzedaży pojazdu. Po zakończeniu transakcji kupujący otrzymuje dokument sprzedaży. Dokument ten podlega wszystkim prawom stanowym stanu, w którym pojazd został zakupiony. Z chwilą nabycia dokument sprzedaży jest jedynym dokumentem własności pojazdu, jednak w żaden sposób nie reprezentuje on wcześniejszej historii tytułu pojazdu.

Did this answer your question?