Wyjaśnienie odczytów licznika znajdziesz poniżej.

Rzeczywisty: Przebieg jest dokładny.

Zwolniony: Przebieg nie jest wymagany.

Nieprawdziwy: Możliwość nieprawidłowego odczytu ze względu na uszkodzenia, naprawy lub wandalizm.

Przekracza Zakres Wskazań: Odczyt przekroczył pojemność licznika.

Did this answer your question?