Krótki numer przypisany do każdego pojazdu na aukcji. Numer ten ułatwia proces aukcji, ale nie wskazuje kolejności licytacji pojazdów. Numer pozycji może ulec zmianie.

Did this answer your question?