Opcja ta pozwala użytkownikom na zakup pojazdu po ustalonej cenie. Pojazdy, które przeszły przynajmniej jedną aukcję, ale nie zostały sprzedane. Pojazdy mogą być zakupione do 8 wieczorem na noc przed kolejną zaplanowaną aukcją pojazdu.

Did this answer your question?