Kiedy członek oferujący najwyższą cenę czeka na akceptację oferty przez sprzedającego, zanim transakcja zostanie zrealizowana.

Did this answer your question?